Zadzwoń: +48 22 120 23 52

Rzeczy wielkie
dzieją się tutaj od dawna

Browary Warszawskie – na ich terenie
wydarzyło się więcej dobrego, niż w historii niejednego miasta

Laboratorium w browarach to budynek, którego samo istnienie dowodzi jakości produkcji i kultu naukowego postępu, jaki żywili ówcześni właściciele zakładu. Jak ważna to była instytucja, można się dowiedzieć z prasy, która w 1906 r. donosiła o ich powiązaniach z najznakomitszymi umysłami epoki:

„Produkcya browaru Haberbuscha i Schielego znajduje się pod podwójną kontrolą zewnętrzną – nie licząc własnej bakteriologicznej stacyi doświadczalnej, będącej najniezbędniejszym organem fabrycznego zakładu”. Browar kontrolowała stacja chemiczna piwowarów warszawskich, po drugie – kopenhaski chemik, najznakomitszy specjalista: „Jörgensen, następca słynnego Hansena, najzdolniejszego z uczniów Pasteura, który pierwszy wydzielić zdołał komórkę drożdżową. […]

Produkcya idzie krok w krok, ręka w rękę z teoryą, z nauką, z najwyższemi wymaganiami hygieny i postępu”.

Sam budynek Laboratorium zbudowany został około 1827 r. Pierwotnie był to parterowy dom przynależący do browaru Ludwika Suchockiego. Budynek przylegał do słodowni – najstarszej, niezachowanej części dawnych browarów. Podczas rozbudowy w 1884 r. budynek nadbudowano o jedno piętro, zmieniono elewację w duchu kostiumu francuskiego i architektury ceglanej – co szczęśliwie przetrwało do dziś.