Zadzwoń: +48 22 120 23 52

Rzeczy wielkie
dzieją się tutaj od dawna

Browary Warszawskie – na ich terenie
wydarzyło się więcej dobrego, niż w historii niejednego miasta

Lata postępu. Sukcesy drugiego pokolenia browarników

Pierwsi spadkobiercy Haberbuscha i Schielego do zarządzania firmą wzięli się ledwo po trzydziestce, ale wychowani w browarze rodziców znali fach na wylot. Nie tylko wspaniale kontynuowali tradycje firmy, ale decydowali się nieraz na bardzo śmiałe inwestycje. To za ch życia firma rozrosła się do rozmiarów piwnego imperium i poszerzyła działalność o nowe gałęzie. W 1898 r. powstało Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego i Fabryki Sztucznego Lodu Haberbusch i Schiele z siedzibą przy Krochmalnej 59 i kapitałem zakładowym 1,5 mln rubli.

Drugie pokolenie browarników chłonęło nowinki techniczne epoki. Wymieniono dębowe kadzie fermentacyjne na żelazne, niebezpieczne ogniska pod kotłami zastąpiono nowoczesnym systemem grzania naczyń warzelnych parą wodną. Na terenie zakładów powstała poza tym oddzielna elektrownia, a obok niej wybudowano laboratorium chemiczno-bakteriologiczne. Firma zrewolucjonizowała również system przechowywania piwa – przy ulicy Chmielnej powstała instalacja chłodzenia produktów za pomocą amoniaku, rozpoczęto produkcję suchego lodu. Jego produkcja, na potrzeby własne i na sprzedaż, pozwalała na magazynowanie zapasów, a tym samym na nieprzerwaną produkcję piwa cały rok. Przebudowany, powiększony i zmodernizowany zakład stał się największym browarem w całym Królestwie Polskim i coraz mocniej liczył się na scenie europejskiej.